அவனது அமைச்சரவையே காட்டும்

“கல்வி அகலமும், கட்டுரை வாய்பாடும்,
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும்;-மல்கி,
தலைப்பாய் இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம்
மலைப் பெயல் காட்டும் துணை..”

ஆற்றில் வரும் பெருவெள்ளம் மலையில் பெய்த மழையின் அளவினை சொல்லும், நல்ல தலைவனின் கல்வியின் அளவை அவன் நிர்வாகத்தை, செல்வ‌ பெருக்கத்தை நீதி கூறும் முறையையும் அவனது அமைச்சரவையே காட்டும்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s