கருப்பு எம்ஜிஆர்

விஜயகாந்த் பிரசாரத்துக்கு வருவார், ஆனால் பேசமாட்டார்- சுதீஷ்

ஆக கருப்பு எம்ஜிஆர் முன்பொரு காலத்தில் அந்த எம்ஜிஆர் எப்படி இருந்தாரோ அந்த நிலைக்கு சென்றுவிட்டார்

என்ன ராசியோ தெரியவில்லை

சின்ன எம்ஜிஆர் கம்பி எண்ணிகொண்டிருக்கின்றார், கருப்பு எம்ஜிஆர் பேசமுடியாமல் ஆகிவிட்டார்

இன்னும் பல அழிச்சாட்டிய எம்ஜிஆர்களை காணவே இல்லை, அவர்களும் செத்திருக்கலாம்

அந்த மனிதரின் பெயர் ராசி அப்படி போலிருக்கின்றது