விஷயம் மறுபடியும் பற்றி எரிகின்றது

சில வாரங்களுக்கு முன்பு அமீரக துறைமுகத்தில் 4 கப்பல்கள் தாக்கபட்டது நினைவிருக்கலாம்

அப்படியே இப்பொழுதும் இரு கப்பல்கள் அந்த ஏரியாவில் தாக்கபட்டிருக்கின்றன‌

அவற்றை தாக்கியது ஈரான் என வழக்கம் போல கிளம்புகின்றது அமெரிக்கா

இல்லை இது எங்கள் மேலான தாக்குதலுக்கு அவர்களே செய்யும் தந்திரம் என்கின்றது ஈரான்

கப்பல்கள் தாக்கபட்ட விதத்தை பார்த்தால் அவை கப்பலை மூழ்கடிக்கும் எண்ணத்தில் அடித்த அடி அல்ல, மாறாக எச்சரிக்கை செய்ய அடிக்கபட்ட அடி என்கின்றார்கள்

விஷயம் மறுபடியும் பற்றி எரிகின்றது

உணவுக்கு எண்ணெய் எனும் கட்டுபாட்டுக்கு ஈரான் வருவதாக தெரியவில்லை, அது சுதந்திர எண்ணெய் வியாபாரத்துக்கு விரும்புகின்றது

இச்சம்பவத்தால் விலகி சென்ற போர்மேகங்கள் மறுபடியும் சூழ்கின்றன