கொன்றதற்கான காரணம் சாதிவெறி

அது தமிழக கோகுல்ராஜோ, இளவரசனோ இல்லை ஆந்திர பிரணவ் என்பவரோ சாதிக்காக கொல்லபட்ட எல்லோருமே இந்துக்கள்

ஆனால் இந்து கொல்லபட்டான் என யாரும் கிளம்பவில்லை காரணம் கொன்றதற்கான காரணம் சாதிவெறி, அது இந்துக்களின் தேசம் என சொல்லபடும் இத்தேசத்தின் அடிப்படை விதி

சாதிமாறி திருமணம் செய்ததற்காக நிகழ்ந்த இப்படுகொலைகளில் ஒரு பரபரப்புமில்லை. ஆனால் இதுவே மதம் மாறி நிகழ்ந்திருந்த படுகொலை என்றால் இந்நேரம் தேசம் தாங்காது

என்று செத்தவன் எந்த சாதி ஆனாலும் அவன் இந்து என சொல்லி பரிகாரம் தேடுகின்றார்களோ அந்த நாளில் அன்றி இங்கு இந்துத்வா உருப்படாது

அட இருவரும் என்ன சாதி என்றால் என்ன? இரு இந்துக்கள் என நினைத்தாலே இக்கொலை நிகழ்ந்திருக்காது

இந்துக்களை காக்க வந்திருப்பவர்கள் செய்ய வேண்டியது இம்மாதிரியான சாதி ஒழிப்பும் , எல்லா சாதிக்காரர்களுக்கும் இந்து மதத்தில் பாதுகாப்பும்

இதை செய்தால் மதமும் நன்றாக இருக்கும், நாடும் அமைதியாக இருக்கும்

அதை விட்டுவிட்டு விநாயர் சிலை முன்பே நான் இந்து, மற்றபடி நான் இந்த சாதிக்காரன் என ஒதுங்குவது இந்துதன்மை மட்டுமல்ல மனித தன்மையே அற்ற விஷயம்

முதலில் இந்துக்களை காக்க வந்திருப்பவர்கள் சாதியினை ஒழித்து சொந்த மதத்தினை காக்கட்டும், அதன் பின் தாமரை மொட்டாவது வைக்கும்

இல்லாவிட்டால் தாமரை செடி வேர் கூட விடாது

இக்காலமே இப்படி என்றால் பெரியார் காலம் எப்படி இருந்திருக்கும்?

அந்த மனிதன் ஏன் அவ்வளவு மூர்க்கமாக சாதியினை சாடினான், சாதிக்கு மூலகாரணமான மதத்தை வெட்ட கோடரி எடுத்தான் என இப்பொழுது நன்றாக புரிகின்றது

சொந்த மதத்துகாரன் சாதி பெயரால் செத்தாலும் கண்டு கொள்ளாமல் மதம் காக்க கிளம்பியிப்பவர்களை விட, மனிதனை மனிதனாக மதிக்க சொன்ன பெரியார் எவ்வளவோ உயர்ந்தவர்