நீட்டிக்கபட்டிருக்கின்றது

ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து இன்று பிரிட்டன் வெளியேறியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அது நீட்டிக்கபட்டிருக்கின்றது

ஐரோப்பிய யூனியனில் இருப்பதால் பிரிட்டனின் நலம் பாதிக்கபடுகின்றது அது வெளியேற வேண்டும் என்ற குரல் வலுத்து பிரிட்டனும் வெளியேற முயற்சிக்கின்றது

ஆனால் அதில் பல சிக்கல் இருப்பதை உணர்கின்றது பிரிட்டன். அது வெளியேறும் பட்சத்தில் வியாபாரம் இறக்குமதி ஏற்றுமதி உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் பாதிக்கபடும் என்பதை அது யோசிக்கின்றது

மாற்று ஏற்பாடுகளும் சொல்லிகொள்ளும்படி இல்லை, அமெரிக்க சீன மோதலில் ஏற்பட்டிருக்கும் மந்தம் பிரிட்டனையும் பாதித்திருக்கின்றது

இந்நிலையில் ஜெர்மன் ஆலோசனைபடி அக்டோபர் வரை பிரிட்டன் ஐரோப்பிய யூனியனில் நீடிக்குமாம்

ஐரோப்பாவினை கவனித்து பாருங்கள் இரு பெண்கள்தான் அதனை கட்டுபடுத்துகின்றார்கள்

ஒருவர் தெரசா மே இன்னொருவர் ஏஞ்சலா மெர்கல்

ஐரோப்பா என்ன? நமது தூத்துகுடியிலும் அதுதான் நடக்கின்றது