ஜூலியன் அசாஞ்சே

ஜூலியன் அசாஞ்சே அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பபடுகின்றார், பிரிட்டன் ஒப்புகொண்டாயிற்று

அமெரிக்காவின் ரகசியங்களை இணையம் இன்னும் பல வழிகளில் திருடினார் என குற்றம்சாட்டபட்டு அமெரிக்காவால் விரட்டபட்டு எங்கெல்லாமோ இருந்து தில்லாக சவால்விட்டவர் அசாஞ்சே

அதுவும் லண்டன் ஈக்வெடார் தூதரகத்திலே இருந்துகொண்டு சவால் விட்டவர்

பின்பு அவருக்கும் ஈக்வெடார் அதிபருக்கும் மோதிகொள்ள பிர்ட்டன் அமுக்கிவிட்டது

இப்பொழுது அவர் அமெரிக்காவுக்கு தூக்கி செல்லபடுகின்றார்

செய்தி சொல்வது என்ன தெரியுமா?

“கடைசியா முகம் பார்க்க விரும்புபவர்கள் பார்த்து கொள்ளவும்”

ஆம் அமெரிக்காவுக்கு அன்னார் அவ்வளவு குடைச்சல் கொடுத்திருக்கின்றார், கையில் பச்சைமட்டையோடு காத்திருக்கின்றது அந்நாட்டு அதிகார பீடம்.