சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும்

அந்த 7 பேர் மேலும் கொஞ்சமும் வருத்தமில்லை என “சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும்..” என்பது போல பெருந்தன்மையாக சொல்லியிருகின்றார் ராகுல் காந்தி

இந்த 7 பேர் விடுதலை நாடக கம்பெனியும், அந்த மகா முக்கிய ஆர்ட்டிஸ்ட்டான அந்த அற்புதம்மாளும் கண்டு கொண்டதாக தெரியவில்லை

நல்லவர்கள் அந்த ராகுலை சந்தித்து நன்றி சொல்ல வேண்டாமா?

இந்த ராமதாஸ் கோஷ்டி எதிர்தரப்பு (இப்போது மட்டும்) என்பதால் கண்டுகொள்ளவே இல்லை

மற்ற வழக்கமான இந்த 7 பேர் விடுதலை என பொங்கும் கோஷ்டிகளும் சத்தமே இல்லை, எல்லாம் கள்ள மவுனம்

நிச்சயம் இவர்கள் நல்லவர்கள் என்றால் ராகுலை சந்தித்து வாழ்த்தியிருக்க வேண்டும்

செய்தார்களா? இல்லை , ஏன் என்றால் அவர்களை இயக்கும் மறைமுக சக்தி அதை செய்யவிடாது

இவர்கள் செய்வதையும் செய்துவிட்டு இப்பொழுது பெருந்தன்மையாக ராகுல் சொல்வதையும் கண்டுகொள்ளாமல் கள்ள மவுனம் காக்கின்றார்கள் அல்லவா?

இந்த திக பெரியார் கோஷ்டி நாடகத்தையும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் அற்புதம்மாளையும் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம்

அற்புதம்மாளே நீர் “அற்ப”அம்மாளாக இருத்தல் கூடாது..