இந்திய தரப்புக்கு இது அதிர்ச்சிதான்

சிரிய போரில் ரஷ்ய பக்கம் நில்லாதது, சில விவகாரங்களில் இஸ்ரேலுடனும் அமெரிக்காவுடனும் நெருங்குவது, அணுசக்தி விவகாரங்களுக்கு வேறு கூட்டாளிகளை தேடுவது என பல விவகாரங்களை மனதில் வைத்து ரஷ்யா இந்த பதற்ற நேரத்தில் அமைதி காக்கின்றது

ரஷ்யா பல சிக்கல்களை சந்தித்தபொழுது இந்தியா காட்டிய அமைதிக்கு அது பதிலடி கொடுக்கின்றது

இந்திய தரப்புக்கு இது அதிர்ச்சிதான், புட்டீன் என்பவர் ஒருமாதிரி மனிதர் அல்லவா?

இனி அவரை சமாதானபடுத்த ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் இந்தியா