இம்ரான்கான் கேட்டுச்சா..

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் தீர்மானம் மசூத் அசாரை சர்வதேச தீவிரவாதியாக அறிவித்து தடை செய்யுங்கள்: அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் வலியுறுத்தல்

ஏம்பா “அழகா..” இம்ரான்கான் கேட்டுச்சா..

நீர் கேட்டாலும் கேக்காதமாதிரியேதான இருப்பீர்..