பெரும் அச்சுறுத்தல்

போர் பயிற்சியில் இந்திய மிக்ரக விமானம் விழுந்திருகின்றது, இருவர் பலியாகியிருக்கின்றார்கள்

அவர்களுக்கு அஞ்சலிகள்

மிக் 29 ரக விமானங்கள் பழமையானதும் அடிக்கடி விபத்தும் ஏற்படுவதால் மிக் 35 என புதியரக விமானங்களை வாங்க சென்றவாரம் பேச்சு நடந்தது

100 மிக் 35 விமானங்களை வாங்க ரஷ்யாவுடன் பேச்சு நடத்தினார் நிர்மலா சீத்தாராமன்

சில மிக் ரக விபத்துக்களை போலவே இதுவும் விபத்தே

அதற்குள் இந்திய விமானத்தை தாங்கள் சுட்டுவிட்டதாக பாகிஸ்தான் கதை அளக்கின்றது

அதனை இங்குள்ள பதர்கள் கொண்டாடுகின்றன‌

மிக் 29 விமானத்தை பாகிஸ்தானுக்குள் தாக்குதலுக்கு அனுப்பாது இந்தியா என்பது ராணுவ திட்டம்

ஆம் மிக எளிதாக சிக்கிவிடும் பழைய ரகம் அவை என்பதால் மிராஜ், ஜாகுவார், சுகோய் ரகமே இந்திய தாக்குதல் விமானங்கள்

பயிற்சி விமான விழுந்ததை தான் சுட்டேன் என காமெடி செய்கின்றது பாகிஸ்தான் அதற்கு கைதட்டவும் சில அரைபைத்தியங்கள் இங்குள்ளன

எப்பொழுது இந்தியன் சாவான் , அவனுக்கு கைதட்டலாம் என்ற அளவு மூளை மழுங்கிய கூட்டமொன்று பாஜக எதிர்பு எனும்பெயரில் இங்கு சுற்றி திரிவது பெரும் அச்சுறுத்தல்