பேச்சுவார்த்தை : மலாலா

இரு நாட்டுதலைவர்களும் கைகுலுக்கி பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும்: மலாலா

ஏம்மா உன்னை சுட்ட தாலிபன்களிடம் உன்னால் கைகுலுக்கி பேசமுடியுமா?

சிக்கல் பாகிஸ்தானிடம் உள்ளது, அவர்களிடம் இதுவரை பேசிய எந்த பேச்சு பலனளித்தது, இந்தியாவிடம் கைகுலுக்கிகொண்டே ஒருபக்கம் தீவிரவாதிகளுக்கு இன்னொரு கையால் தடவிகொடுப்பவர்கள் அவர்கள்

எத்தனையோ ஒப்பந்தங்கள் போடபட்டும் முடிவு எடுக்கபட்டும் எதை மதித்தார்கள் அவர்கள்?

அவர்கள் திருந்தும் வரை கைகொடுப்பதில் எந்த பலனுமில்லை

வாஜ்பாய் கூட லாகூருக்கு பஸ் விட்டு பார்த்தார், சண்டாளர்கள் அதில் ஏறிவந்து கார்கிலில் அமர்ந்து கொண்டனர்

திருந்தாத கூட்டத்திடம் உறவு பாராட்டுவதில் அர்த்தமே இல்லை