நாளைக்கு சித்திரை 1

நாளைக்கு சித்திரை 1

தமிழ்புத்தாண்டு வாழ்த்து என சொல்லாவிட்டால் தலைகாட்ட முடியாது, சொல்லிவிட்டால் தலைஞர் சமாதிபக்கம் செல்ல முடியாது

ஆனால் சொல்லாமல் தேர்தல் நேரம் சமாளிக்கவும் முடியாது

பூரா பயலும் ஒரு வெறியோடு சுற்றிகொண்டிருக்கின்றான், தொலைத்துவிடுவான்

வெரி டெலிகேட் பொசிஷன்.. சத்திய சோதனை

ம்ம்.. இப்படி செய்யலாம்

இனி புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கு பதிலாக‌ ஒவ்வொரு மாதபிறப்புக்கும் வாழ்த்து சொல்லிவிடலாம் , சிக்கல் இல்லை

இனி புத்தாண்டே தமிழனுக்கு கிடையாது மாத பிறப்பு மட்டுமே..