பகுத்தறிவு சிந்திக்கவா போகின்றது?

முத்துவேலருக்கு பல தலைமுறைக்கு முன்பே சமூக நீதி காத்த ஆரிய பார்ப்பானிய அட்டகாசத்தை ஒடுக்கிய திராவிட போராளி சிலை முன் கனிமொழி ஆசி பெற்ற காட்சி

(அது மன்னன் சிலை, அவன் காலத்தில் அவன் கடவுள்,அவனே சர்வாதிகாரி, அவனே பாசிஸ்ட்

பார்ப்பான் முதல் சூத்திரன் வரை அவனுக்கு கட்டுபட்டே இருந்தனர், திமுக குறீயிட்டில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவன் ஆதிக்கவாதி, அடக்குமுறையாளன்

இதை எல்லாம் சொன்னால் அவர்கள் பகுத்தறிவு சிந்திக்கவா போகின்றது? அதுவும் தேர்தல் நேரத்தில்.

ஒரு பாசிஸ்ட் சிலையினை வணங்குகின்றார் கனிமொழி.)