கொஞ்சமா பேசினார்கள்?

ஷாலினி பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும்; இல்லையேல் சட்ட நடவடிக்கை: நாம் தமிழர் கட்சி காட்டம்

ஷாலினி மன்னிப்பு கேட்க வெண்டுமென்றால், இதுவரை சொல்லியிருக்கும் மகா பொய்களுக்கும், தேசவிரோத பேச்சுக்களுக்கும் இந்த நாம் தமிழர் கோஷ்டி மொட்டை போட்டு சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை உருண்டு வர வேண்டும்

கொஞ்சமா பேசினார்கள்?

ஷாலினி மேல் சட்ட நடவடிக்கை என்றால், இவர்களை கண்டெய்னெரில் அடைத்து கடலில் தள்ள வேண்டும்