கொடூர வீடியோ அனுப்பும் அன்பர்கள் கவனத்திற்கு

இந்த பொள்ளாச்சி வீடியோ, அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ என கொடூர வீடியோ அனுப்பும் அன்பர்கள் கவனத்திற்கு

அனுப்பினால் “இளமை எனும் பூங்காற்று..பாடியது ஒர் பாட்டு” ஸ்ரீதேவி போன்ற தரமான வீடியோக்களை அனுப்பவும்

அந்த மாபெரும் தத்துவபாடல் பிண்ணணியில் ஒலிக்க கடந்துவிடலாம்

இந்த பழைய நடிகை மாதுரி நடித்தது போன்ற கொடூர காட்சிகளை அனுப்ப வேண்டாம்

ஆனாலும் அன்றே “தேக சுகத்தில் கவனம்.. காட்டு வழியில் பயணம்” என எழுதி வைத்த கண்ணதாசன் மாபெரும் தீர்க்கதரிசி, ஒரு தெய்வீக கவிஞன்